• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Dziś odebraliście z rąk swoich wychowawców upragnione świadectwa promocyjne.

Tym razem nie mogliśmy świętować tego jednego z najbardziej oczekiwanych przez każdego ucznia dnia tak, jak zwykle. Jednak pomimo dystansu społecznego, jaki musieliśmy zachować, atmosfera tego dnia była radosna, a  oczy spoglądające spoza maseczek wymieniały się uśmiechami. I chociaż ten rok był dla nas wszystkich trudny, to powodów do radości mamy wiele. Jednym z nich jest fakt, że 154 uczniów (101 z klas pierwszych i 53 z klas drugich), otrzymało promocję z wyróżnieniem, za co zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Spośród uczniów klas pogimnazjalnych największy sukces w tym roku szkolnym odniósł Kamil Pawelec z kl. IIe,  uzyskując imponującą średnią ocen 5,78. Natomiast spośród absolwentów szkół podstawowych najwyższą średnią 5,33 uzyskała Dorota Burdzik z klasy If4.

Wszystkim uczniom gratuluję osiągniętych sukcesów, zdobytych wiedzy i umiejętności, uzyskania promocji oraz tego, że poradziliście sobie z wyzwaniem, jakim było zdalne nauczanie.

W dniu kończącym rok szkolny 2019/2020 pragnę słowa uznania i wdzięczności skierować również do nauczycieli, dziękując  za zaangażowanie i wytrwałą pracę w tych wyjątkowych warunkach,  uwieńczoną licznymi sukcesami naszych uczniów.  Wyrazy podziękowań składam także Rodzicom za wsparcie, okazywaną  życzliwość  i pomoc.
Całej społeczności szkolnej, uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzę  udanych, pogodnych, a przede wszystkim bezpiecznych  wakacji oraz  szczęśliwego powrotu we wrześniu.

Dyrektor Janina Rurek

Back to top