• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Co roku, w połowie października obchodzone są Dni Erasmusa. W tym roku postanowiliśmy przybliżyć naszym uczniom zasady działania oraz korzyści płynące z uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach programów europejskich takich jak Erasmus +, POWER czy eTwinning.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Projekt Erasmus + umożliwia nauczycielom oraz pracownikom administracji szkoły wyjazdy na szkolenia metodyczne, zawodowe oraz kursy językowe, uczniom natomiast oferuje wyjazdy na praktyki zawodowe oraz wymiany międzynarodowe.

POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej to program, który podobnie jak program Erasmus+ umożliwia nauczycielom wyjazdy na szkolenia zawodowe, metodyczne i kursy językowe.

POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Ponadnarodowa mobilność uczniów to program, którego celem jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

eTwinning to program Unii Europejskiej, którego celem jest umożliwienie kontaktu internetowego między szkołami i przedszkolami z wielu państw europejskich (także spoza UE), aby nauczyciele i uczniowie realizowali międzynarodowe i wewnątrzkrajowe projekty wymian międzyszkolnych.

Narodową Agencją programu Erasmus + oraz instytucja realizującą projekt PO WER jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Nasza szkoła od kilku lat z powodzeniem realizuje projekty wymiany młodzieży oraz projekty szkoleniowe kadry edukacyjne w ramach wyżej wymienionych programów.

W ramach programu Erasmus + otrzymaliśmy granty do realizacji czterech projektów:

W akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w latach 2017-2019 zrealizowaliśmy projekt pt. Poszerzamy horyzonty – Podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej I LO w Wodzisławiu Śl.

W akcji KA2 Partnerstwa strategiczne – Wspólpraca szkół w latach 2017-2019 zrealizowaliśmy projekt „Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód”. Obecnie realizujemy projekt „Let’s Study Local and Regional Subjects at School” przewidziany na lata 2018-2020. Ponadto, w tym roku nasza szkoła otrzymała grant na realizację projektu współpracy szkół „Fit4Thought”, którego realizację przewidziano na lata 2020-2022. Partnerami projektu, którego koordynatorem jest nasze liceum są szkoły z Chorwacji (Koprivnica), Hiszpanii (La Oliva), Portugalii (Funchal), Turcji (Istambuł) oraz Włoch (La Spezia).

W ramach programu POWER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizujemy projekt „Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole” przewidziany na lata 2018-2020.

W ramach programu POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów realizujemy przedsięwzięcie „Odkryj Europę – nasze wspólne dziedzictwo historyczne”.

W ramach programu eTwinning osadzone zostały projekty  Erasmus + „Let’s Study Local and Regional Subjects at School” oraz POWER „Odkryj Europę – nasze wspólne dziedzictwo historyczne”.

Ponadto uczniowie klasy II B4 o profilu matematyczno- geograficznym z rozszerzonym językiem angielskim realizują  w ramach lekcji wychowawczych projekt eTwinning „Reveal the Folk Meteorology”, a uczniowie grupy 2 w klasach I DEF realizują projekt eTwinning “LEARN” - Languages are Easy with Active Reading and Narration.

Koordynatorami przedsięwzięć są Hanna Knopek i Dominika Sidor.

Zapraszamy do udziału w projektach europejskich!

FILM: ERASMUS DAYS 2020 W JEDYNCE

FILM: Erasmus+ LORESU Project

Back to top