Drukuj
Odsłony: 2409
Z wielką radością informujemy, że Kamil Pawelec z klasy III E zakwalifikował się do etapu centralnego LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

13 lutego uczestnicy przystąpili do pisemnej części zawodów II stopnia. Polega ona na napisaniu pracy na temat wybrany z kilku propozycji (240 minut) oraz rozwiązaniu testu językowego (90 minut). Swoją pracę Kamil poświęcił zagadnieniu negacji, odrzucenia i kontestacji w literaturze dawnej i współczesnej, a następnie wykazał się doskonałą znajomością gramatyki, stylistyki i zasad poprawności językowej. Bardzo wysoki wynik był przepustką do kolejnej części II etapu olimpiady.

6 marca odbyła się ustna część zawodów okręgowych – rozmowa z członkami komisji, pracownikami naukowymi Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, na temat pracy z I etapu. Uczestnik broni zawartych w niej obserwacji i twierdzeń, co jest także pretekstem do sprawdzenia historycznoliterackiej i językowej wiedzy. Punkty uzyskane w części pisemnej i ustnej pozwoliły Kamilowi zająć bardzo wysokie miejsce na liście rankingowej i awansować do zawodów na szczeblu ogólnopolskim.

Gratulujemy sukcesu i życzymy wytrwałości w dalszych przygotowaniach. 15 kwietnia w Warszawie Kamil powalczy o tytuł finalisty. Powodzenia!