• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt pamiątkowej statuetki z okazji obchodów Jubileuszu 10-lecia wolontariatu stałego, jaki jest realizowany przez nasze liceum we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od roku szkolnego 2007/2008.

Prace konkursowe powinny zawierać:

 • tytuł uroczystości: Jubileusz X-lecia wolontariatu. 2008-2018,
 • nazwy (pełne lub skrócone) naszego liceum i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,
 • symbolikę nawiązującą do idei wolontariatu.

Praca konkursowa powinna być wykonana w formie elektronicznej. W konkursie mogą wziąć udział grupy uczniów (maksymalnie 3 osoby) lub indywidualni uczniowie wszystkich klas. Praca powinna być podpisana (imię i nazwisko ucznia, klasa). Prace należy złożyć w wersji elektronicznej do 30 listopada 2017r. do p. Elżbiety Tkocz lub p. Poli Szolc.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac:

 • tematyka projektu statuetki związana z charakterem Jubileuszu,
 • symbolika idei wolontariatu,
 • kreatywność, oryginalność.

Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Ogłoszenie wyników nastąpi 08 grudnia 2017r.

Back to top