• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Dla Jakuba Durczoka z klasy IA z języka angielskiego, który w dniach 14-15 czerwca 2018 r.  uczestniczył w Poznaniu w rozgrywkach finałowych XVIII edycji konkursu „Pokaż nam język” organizowanego przez Wyższe Szkoły Bankowe.

2018 został ogłoszony rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego temat przewodni konkursu brzmiał: „Wolność kocham i rozumiem. Czym jest wolność dla młodego pokolenia?”. I na taki własnie temat wypowiadał się Jakub w Poznaniu w  języku angielskim, najpierw w formie pisemnej, a następnego ustnie podczas debaty 5 najlepszych uczniów w Polsce. 

Konkurs ten poprzedzony był na początku maja indywidualnym etapem internetowym- testem z języka angielskiego lub niemieckiego. Po zgłoszeniu szkoły do konkursu przez Hannę Knopek - szkolnego koordynatora- wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły mogli indywidualnie zarejestrować się i sprawdzić swoje kompetencje językowe  z wybranego języka.

Do konkursu przystąpiła dosyć liczna grupa naszych uczniów, jednakże najwyższy wynik, bo maksymalną możliwą ilość punktów na tym etapie zdobył właśnie Kuba, rozwiązując test internetowy bezbłędnie i jak się okazało w bardzo krótkim czasie, co dało mu 3 miejsce w Polsce. W samym Poznaniu Kuba potwierdził swoje umiejętności i zajął I miejsce w kraju. Konkurs ten jest doskonałą okazją do sprawdzenia swoich kompetencji językowych oraz wiedzy kulturoznawczej, wykazania się sztuką debatowania i, wreszcie, jest to także sposób na dobrą zabawę.

To ogromny sukces dla naszego ucznia! Składamy mu serdeczne gratulacje!

Jakuba do konkursu przygotował jego nauczyciel p. Rafał Gąsiorowski, a do Poznania na etap ogólnopolski udał się pod opieką p. Iwony Grajner. 

Back to top