KOMUNIKATY CENTRALNEJ I OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego zamieszczone są na stronach:

Centralna Komisja Egzaminacyjna:    www.cke.gov.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:    www.oke.jaworzno.pl


 

W dokumencie znajdziesz terminarz matur 2024.

W dokumencie znajdziesz procedury oraz sposób organizacji i przeprowadzenia matury 2024.

W dokumencie znajdziesz szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania matury 2024.

W dokumencie znajdziesz informacje o przyborach, które możesz użyć na maturze.

W dokumencie znajdziesz listę systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania.

Materiały dotyczące egzaminu ustnego z języka polskiego.

Back to top