Drukuj
Odsłony: 6293
16 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus+ KA229 „Fit4Thought”.
W spotkaniu wzięli udział przewodniczący zespołów z każdego z krajów partnerskich projektu: Chorwacji, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Turcji i Włoch.

Podczas spotkania omówiono harmonogram współpracy i zaplanowano działania na pierwszy rok trwania projektu.

Projekt skupia się na wymianie dobrych praktyk w uczeniu się i nauczaniu. Ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych oraz kompetencji związanych z uczeniem się. Przedsięwzięcie koncentruje się na promowaniu skutecznych sposobów uczenia się i nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją, dyskalkulią i dysgrafią oraz zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów, a także nauczycieli, jak również zarządzania stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

W ramach projektu, oprócz mobilności, przewidziano wiele działań lokalnych, takich jak: prelekcje i warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, szkolną akcję profilaktyki raka piersi, prezentację nowych trendów w nauczaniu lekcji wychowania fizycznego, warsztaty psychologiczne jak również szkolenia metodyczne.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczniów klas pierwszych i drugich do projektu. Po feriach ogłosimy konkurs na logo projektu.

Projekt koordynują: p. Hanna Knopek i p. Dominika Sidor.