Drukuj
Odsłony: 2730
Projekt naszej szkoły nagrodzony Krajową Odznaką Jakości programu eTwinning

eTwinning to europejska społeczność szkolna współpracująca za pośrednictwem nowoczesnego, bezpiecznego, międzynarodowego portalu społecznościowego, który zapewnia swobodną komunikację, wymianę doświadczeń i realizację projektów edukacyjnych.  Dzięki projektom eTwinning uczniowie mają okazję do doskonalenia umiejętności językowych, umiejętności pracy w grupie, zdobywania wiedzy o kulturze różnych krajów naszego kontynentu, korzystania z narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) oraz wymiany doświadczeń i poglądów z uczniami z innych krajów.

W roku szkolnym 2016/2016 w naszej szkole zrealizowano cztery projekty eTwinning.  Współpraca w programie przybierała różnorodne formy. Uczniowie wodzisławskiej Jedynki mieli okazję brać udział w wideokonferencjach ze szkołami z Ukrainy, Turcji oraz Francji.  Ponadto, ochotnicy mogli spróbować własnych sił w kręceniu filmu o naszej szkole w języku angielskim, inni uczestniczyli w pisaniu międzynarodowej książki kucharskiej, gdzie mogli się spełnić nie tylko pisarsko lecz również jako graficy- amatorzy projektując logo projektu. Czwarta grupa uczniów współpracowała z wieloma krajami europejskimi w tworzeniu publikacji dotyczącej zastosowania i właściwości herbat ziołowych w różnych regionach Europy.  Uczniowie przeprowadzali ankietę na ulicach Wodzisławia Śląskiego, byli zaangażowani w tworzenie logo projektu oraz opisywali właściwości typowych herbat ziołowych stosowanych w naszym kraju.  Uczniowie z ośmiu krajów pod kierownictwem p. Nazan Telli z Turcji stworzyli publikację, która w maju 2017 r. została zaprezentowana w organizacji TUBITAK (Turecka Rada Naukowo-Techniczna).

Biorąc pod uwagę wkład uczniów i jakość projektu, Krajowe Biuro eTwinning postanowiło nagrodzić ostatni z przedstawionych projektów zatytułowany The Miracles of Herbal Tea in Europe Odznaką Jakości. Cieszymy się ogromnie i dziękujemy za uznanie!

 odznaka etwinning

Oto lista projektów z odnośnikami:

1.       European Bridge of  communication  https://twinspace.etwinning.net/27248

2.       My most delicious recipe https://twinspace.etwinning.net/29512

3.       Highschool life in different countries https://twinspace.etwinning.net/28773

Film o szkole  https://www.youtube.com/watch?v=QTPNxlChY-o

4.       The Miracles of Herbal Tea in Europe https://twinspace.etwinning.net/35936

Publikacja - https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/36/936/35936/files/bf101516d.pdf