“Lets study local and regional subjects at school” to projekt, którego celem jest popularyzacja kultury i historii regionu oraz poznanie kultury i historii innych krajów w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Celem projektu jest popularyzacja kultury i historii regionu oraz poznanie kultury i historii innych krajów w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jak również podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.

Projekt jest skierowany do 16 uczniów i 5 nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, którzy wezmą udział w wyjazdach na wymiany uczniowskie do Portugalii, Hiszpanii, Włoch oraz Chorwacji.

W ramach projektu zaplanowano następujące mobilności: styczeń 2019 – spotkanie uczniów w Hiszpanii – rozpoczęcie projektu (5 uczniów, 2 nauczycieli z Polski); maj 2019 - spotkanie uczniów w Chorwacji - (5 uczniów i 2 nauczycieli z Polski); październik 2019 – wymiana uczniów w Polsce – 20 uczniów i 5 nauczycieli); luty 2020 -  spotkanie uczniów we Włoszech (5 uczniów i 2 nauczycieli z Polski), kwiecień 2020 wymiana uczniów w Portugalii – podsumowanie projektu (5 uczniów i 2 nauczycieli z Polski). Podczas spotkania w Hiszpanii uczestnicy poznają dziedzictwo kulturowe Fuerteventury, ponadto  wizyta poświęcona będzie sposobom nauczania o kulturze poszczególnych regionów.  Spotkanie w Chorwacji ma na celu zapoznanie uczestników z historią i kulturą regionu Podravina w kontekście historii i kultury Europy.  Spotkanie w Polsce będzie poświęcone zastosowaniu narzędzi TIK w nauczaniu historii i kultury.  Uczestnicy poznają historię, geografię i kulturę Śląska. Odbędzie się finał międzynarodowego konkursu filmowego organizowanego w ramach projektu.  We Włoszech uczestnicy poznają historię i kulturę regionu La Spezia oraz wezmą udział w konkursie fotograficznym Heritage Photo Competition.  Spotkanie w Hiszpanii będzie miało charakter spotkania podsumowującego projekt.  Odbędą się warsztaty dla uczniów i dla nauczycieli, podczas których zaprezentowane i upowszechnione zostaną produkty projektu.

Uczestnicy mobilności uzyskają certyfikat Europass Mobilność.

Oprócz wyjazdów szkoleniowych zaplanowano zorganizowanie dla uczestników mobilności zajęć mających na celu przybliżenie kultury, geografii i historii krajów, do których odbędą się wyjazdy.

W ramach projektu zaplanowano wydatki związane z mobilnościami uczniów i nauczycieli, upowszechnianiem projektu, kursami dla nauczycieli oraz zakupem sprzętu ściśle związanego z realizacją projektu.

Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich oraz nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.

Partnerami projektu są:

-Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco,  Funchal, Portugalia – koordynator projektu.

-I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim – partner projektu.

-Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico "Fossati- Da Passano", La Spezia, Włochy – partner projektu.

-Gimnazija Fran Galovic Koprivnica, Koprivnica, Chorwacja – partner projektu.

-IES LA OLIVA, La Oliva, Hiszpania – partner projektu.

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI:

Uczniowie klas drugich, chętni do wyjazdu do Hiszpanii, powinni zgłosić się do p. Dominiki Sidor do 31 października 2018 r.

Wymagane dokumenty do pobrania:

zgoda na udział w projekcie

zgoda na wycieczkę zagraniczną

zgoda na przetwarzanie danych w projekcie

regulamin uczestnictwa w projekcie

kontrakt uczestnika projektu

Back to top