loading...
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, pragniemy poinformować uczniów oraz pracowników o zmianach dotyczących korzystania z biblioteki szkolnej.

Zasady ochrony epidemicznej podczas korzystania z biblioteki szkolnej:

1. Do biblioteki szkolnej moją wejść tylko uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego - częste mycie rąk, stosowanie płynu do dezynfekcji.

3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide'y, ekrany dotykowe).

4. Osoby korzystające z biblioteki poruszają się w wyznaczonych oddzielnych strefach komunikacyjnych oznakowanych liniami na podłodze:

- strefa A: dla osób oddających książki,

- strefa B: dla osób oddających książki i wypożyczających.

5. W bibliotece wyznaczona jest strefa C do składowania oddanych książek na czas dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

6. W każdej strefie może przebywać tylko jedna osoba.

7. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oddająca.

8. Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych.

9. Osoby oczekujące w korytarzu na wejście do biblioteki, powinny zachować dystans społeczny (1,5 m).

10. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

11. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną (poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny).

Back to top