Projekt naszej szkoły nagrodzony Krajową Odznaką Jakości programu eTwinning

Poszerzamy horyzonty-podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej I LO w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt „Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód” (Adventurous Maths and Science) Program Erasmus +, Akcja KA2 Partnerstwa Strategiczne – Współpraca szkół Termin realizacji: 04.09.2017 – 03.09.2019.
Projekt „Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód” odnosi się do nauk matematyczno-przyrodniczych, techniki informacyjnej i języków obcych i jęst realizowany od 04.09.2017r. do 03.09.2019r.


W poniedziałek 18 maja 2015 przedstawiciele naszej społeczności uczniowskiej wraz z koordynatorką Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (HIP) - Hanną Knopek, wzięli udział w niecodziennym spotkaniu, które odbyło się w Bibliotece Akademickiej w Katowicach . 


Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? Na takie i podobne pytania szukali odpowiedzi uczniowie klasy IC wraz z ich wychowawczynią Hanną Knopek, która jest jednocześnie koordynatorem projektu profesora Zimbardo w naszej szkole.

Zapraszamy uczniów klas I i II, zainteresowanych studiami undergraduate w USA w roku akademickim 2017-2018

Heroic Imagination Projekt prof. Philipa G. Zimbardo jest realizowany w naszej szkole od października 2014r. 

Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

1 kwietnia 2008 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach

To nazwa kolejnego projektu, który realizuje nasza JEDYNKA.

To projekt, który realizuje nasza JEDYNKA dla kadry nauczycielskiej od listopada 2018. W ramach projektu jedenastu nauczycieli wyjedzie na szkolenia kulturowo-metodyczne na Maltę i Cypr, do Hiszpanii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Islandii.

“Lets study local and regional subjects at school” to projekt, którego celem jest popularyzacja kultury i historii regionu oraz poznanie kultury i historii innych krajów w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Back to top