loading...
Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczym "Czytam, więc jestem", organizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

I. Nazwa konkursu: Szkolny Konkurs Czytelniczy „Czytam, więc jestem”.

II. Cel główny konkursu: rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

III. Cele szczegółowe:

 • propagowanie piękna literatury,
 • rozwijanie pasji lektury i interpretacji tekstów literackich,
 • doskonalenie umiejętności językowych młodzieży w zakresie gatunków publicystycznych,
 • upowszechnianie kultury języka.

 

 

 

IV. Regulamin.

1. Organizatorem konkursu "Czytam, więc jestem" jest I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.

2. Konkurs kierowany jest do młodzieży wszystkich klas I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.

3. Etapy konkursu. Konkurs będzie przebiegać jednoetapowo w dwóch kategoriach do wyboru:

 • recenzja książki wybranej z listy (pkt 4. regulaminu),
 • esej inspirowany lekturą książki wybranej z listy (pkt 4 regulaminu).

4. Lista lektur:

 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata.
 • George Orwell, Rok 1984.
 • Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu.
 • Jerzy Pilch, Bezpowrotnie utracona leworęczność / Pod Mocnym Aniołem.
 • Andrzej Szczypiorski, Msza za miasto Arras.
 • Olga Tokarczuk, Podróż ludzi Księgi / E.E. / Prawiek i inne czasy.
 • Paula Hawkins, Dziewczyna z pociągu.
 • Nicholas Sparks, Jesienna miłość / I wciąż ją kocham.
 • John Green, Gwiazd naszych wina.
 • J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem / trylogia Władca Pierścieni.
 • Joanna Chmielewska, Lesio / Całe zdanie nieboszczyka.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie pracy liczącej nie więcej niż 3 strony wydruku komputerowego (czcionka 12, interlinia 1,5).

6. Do każdej pracy opatrzonej wyłącznie godłem (pseudonimem) należy dołączyć zaklejoną kopertę z informacją dotyczącą autora: godło (pseudonim), imię, nazwisko, klasa, adres e-mail, wybrana książka, kategoria (esej lub recenzja).

7. Na konkurs nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach oraz publikowane (w prasie, wydawnictwach zwartych, Internecie).

8. Jeden uczestnik może przygotować maksymalnie dwie prace.

9. Prace należy złożyć w bibliotece szkoły do 25 listopada 2016 r.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w grudniu 2016 roku. Laureaci otrzymają powiadomienia. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

11. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły.

13. Prace konkursowe będzie oceniać powołana przez organizatora komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzców. W jury zasiądą nauczyciele bibliotekarze oraz poloniści uczący w I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.

14. Do członków jury będzie należeć decyzja we wszelkich kwestiach spornych, również dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.

15. Organizatorzy nie zwracają złożonych prac konkursowych.

16. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają nauczyciele bibliotekarze.

17. Koordynatorzy konkursu: Dominika Duda, Jadwiga Szypuła, Ewa Biela, Ewa Tanenberg-Zając, Sylwia Bańczyk.

18. Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Back to top