W poniedziałek 18 maja 2015 przedstawiciele naszej społeczności uczniowskiej wraz z koordynatorką Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (HIP) - Hanną Knopek, wzięli udział w niecodziennym spotkaniu, które odbyło się w Bibliotece Akademickiej w Katowicach . 
Laura Bacek, Anna Kruk, Patryk Kimmel oraz Jan Bukała - uczniowie klasy IC, która realizowała pierwszy z modułów projektu HIP, mieli okazję spotkać wybitnego psychologa Profesora Philipa Zimbardo- autora wielu ciekawych projektów społecznych i jak się okazało, wyjątkowego człowieka. 
Mogliśmy także wysłuchać jego krótkiego wykładu: From Social Outsiders to Heroic Teens and Citiznes.
Na spotkanie to zaproszenie otrzymali także przedstawiciele innych szkół naszego województwa, w których, podobnie jak w naszej, realizowany jest projekt HIP. Takich szkół w całej Polsce jest zaledwie 50. 
Oto relacja uczniów: "Spotkanie z Profesorem Zimbardo okazało się być bardzo ciekawe. Najpierw podsumował pierwszą część swojego projektu, który nasza klasa realizowała od października 2014 roku, a także zapowiedział jego kontynuację już w tym roku kalendarzowym. W dalszej części opowiadał o swojej nowej książce pt.: "Gdzie Ci mężczyźni?", w której  świetnie opracował mechanizmy wycofywania się młodych ludzi, a zwłaszcza chłopców, z życia społecznego. Najciekawszym dla nas aspektem był wpływ braku ojca na rozwój dziecka. Zaskakiwały nas również dane statystyczne wynikające z badań, które przeprowadził. Profesor okazał się bardzo ciekawą, otwartą i przyjazną osobą.  Pod koniec spotkania miał czas na porozmawianie z uczestnikami spotkania i zrobienie zdjęć niemalże z każdym z nich. Miło było uczestniczyć w jego wykładzie.To było dla nas zupełnie nowe doświadczenie..."
 

Back to top