17 listopada, w ramach podjętej we wrześniu br. stałej współpracy naszego liceum z Wydziałem Zarządzania AWF, uczniowie klasy II c oraz uczniowie z klas I - III, zainteresowani studiowaniem na Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, uczestniczyli w Dniach Otwartych Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką tejże uczelni. 

 Studenci różnych kierunków tego wydziału tj. zarządzania turystyką, hotelarstwem i gastronomią, a także zarządzania sportem przybliżyli naszym uczniom specyfikę swoich studiów. Jak się okazało nie dla wszystkich było oczywiste, że Akademia Wychowania Fizycznego kształci także w zakresie zarządzania i fizjoterapii, a nie tylko wychowania fizycznego.

Uczniowie uczestniczyli  w wykładzie DR HAB. INŻ. STEFANA NOWAKA - PROFESORA AWF pt. ,,Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo”, dotyczącym sposobów uzyskiwania w firmach jak najwyższej wydajności i jakości pracy. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się, w jaki sposób łączyć swoje pasje i zainteresowania z życiem zawodowym. Wykładowca przedstawił swój autorski projekt naukowo badawczy, nad opracowaniem ekologicznego napędu elektrycznego w żegludze śródlądowej oraz oceną jakości obsługi i poziomu bezpieczeństwa wodnego ruchu turystycznego w połączeniu z żeglarstwem. Uczniowie mieli okazję zwiedzić uczelnię -  szczególny zachwyt wzbudziła ogromna hala sportowa i basen uczelni. Mieli również możliwość sprawdzenia się jako testerzy jakości produktów, stając przed zadaniem rozpoznania zapachów dziewięciu tradycyjnych przypraw, używając tylko zmysłu powonienia bez możliwości zobaczenia produktu. Zadanie okazało się dla wielu osób bardzo trudne. Najlepsi rozpoznali siedem z dziewięciu zapachów.

Wyjazd naszej młodzieży na Dni Otwarte Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką był jedną z aktywności w ramach wzajemnej współpracy. W kolejnych miesiącach nasi uczniowie będą uczestniczyć w innych aktywnościach, zorganizowanych przez pracowników naukowych i studentów AWF na terenie naszej szkoły. 

(P. Szolc)

Back to top