V grupa wolontariuszy w roku szkolnym 2011/2012

6 grudnia 2011 roku utworzona została kolejna: V grupa wolontariuszy. Tym razem od stycznia 2012 roku służbę wolontariatu na terenie powiatu wodzisławskiego rozpocznie 14 naszych uczennic, wytypowanych spośród rzeszy chętnych. Oficjalne skierowania do różnych powiatowych jednostek pomocy społecznej, w których dziewczęta będą pełnić służbę, w imieniu Starosty Wodzisławskiego wręczył członek zarządu Zbigniew Seemann oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Irena Obiegły podczas spotkania w PCPR w Wodzisławiu Śląskim.

Zarówno wolontariuszom „świeżo upieczonym”, jak i tym, którzy służą osobom potrzebującym pomocy już od dłuższego czasu, dziękujemy za to wymowne świadectwo prawdziwej, bo bezinteresownej miłości, oraz życzymy wytrwałości. Do życzeń dołączamy słowa Jana Pawła II:

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał”.
                                                                                                                                 

Wolontariusze 2011/2012:

 1. Anna Cnota, kl. I i – Rodziny Zastępcze
 2. Adrianna Grodzka, kl. I i – Dom Pomocy Społecznej Jedłownik
 3. Paulina Kobylańska, kl. I i – Rodziny Zastępcze
 4. Aleksandra Kopystyńska, kl. I f – Dom Pomocy Społecznej Jedłownik
 5. Magda Majer, kl. I i – Dom Pomocy Społecznej Jedłownik
 6. Ludwina Mrozek, kl. I i – Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 7. Zuzanna Stec, kl. I i – Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 8. Aleksandra Szeremeta, kl. I i – Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 9. Sylwia Reclik, kl. I i – Rodziny Zastępcze
 10. Paulina Lubszczyk, kl. I e – Rodziny Zastępcze
 11. Daria Ważny, kl. I e – Rodziny Zastępcze
 12. Klaudia Szulik, kl. I g – Rodziny Zastępcze
 13. Monika Wuwer, kl. I g – Rodziny Zastępcze
 14. Izabela Żurek, kl. I g – Rodziny Zastępcze

Zwyczajem lat ubiegłych wolontariuszki przygotowywały się do podjęcia swojej pracy, uczestnicząc od września 2011 roku w spotkaniach z pracownikami Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Perła” , pracownikami PCPR oraz z wolontariuszami, których pracę mają kontynuować.

Back to top