loading...
Czasopisma - źródłem pozyskiwania informacji

Zachęcamy wszystkich do korzystania z linków do czasopism prenumerowanych przez naszą szkolną bibliotekę. Wiele tytułów czasopism, prezentuje na swoich stronach pełny lub częściowy dostęp do aktualnych numerów. Najczęściej w całości udostępniane są numery archiwalne.

Wykaz prenumerowanych czasopism wraz z linkami:

1. Biologia w Szkole  https://www.czasopismobiologia.pl/

2. Chemia w Szkole  http://www.aspress.com.pl/chemia/

3. Fizyka w Szkole z Astronomią  http://www.aspress.com.pl/fizyka.html

4. Geografia w Szkole  http://www.aspress.com.pl/geografia/

5. Głos Nauczycielski   https://glos.pl/

6. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej  http://wydped.pl/38-jezyk-polski-w-szkole-ponadpodstawowej

7. Języki Obce w Szkole  http://jows.pl/

8. Kino  http://www.kino.org.pl/

9. Matematyka  https://czasopismomatematyka.pl/czasopismo

10. Mówią Wieki  http://www.mowiawieki.pl/

11. Nauczyciel i Szkoła   https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/nis

12. Polonistyka  https://www.czasopismopolonistyka.pl/

13. Wiadomości Historyczne  http://aspress.com.pl/historia.html

14. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne  https://www.wychowaniefiz.pl/czasopismo

15. Wychowawca  http://wychowawca.pl/

Back to top