loading...
Żywa Biblioteka to projekt, który polega na możliwości „wypożyczenia żywych ludzi-książek"z grup postrzeganych stereotypowo, aby porozmawiać z nimi o ich życiu i zadać pytania na dowolny temat.

Pomysł Żywej Biblioteki zrodził się w Danii w 2000 roku podczas międzynarodowego festiwalu muzycznego w Roskilde.W Polsce Żywe Biblioteki organizowane są od 2007 roku.

W naszej szkole elementy „Żywej Biblioteki” włączono do ogólnej koncepcji projektu ”Świat na wyciągnięcie ręki”. 25 lutego 2015 r. młodzież miała okazję spotkać się i „wypożyczyć żywe książki” z naszego najbliższego środowiska lokalnego.Przedstawiciele różnych kultur i wyznań, na stałe mieszkający w naszej najbliższej okolicy, opowiadali o swoich doświadczeniach, pierwszych wrażeniach i kolejnych latach życia w naszym kraju, o swoich emocjach: rozterkach i radości, zdziwieniu i zachwycie, towarzyszących im w każdym momencie codziennej rzeczywistości.

Zgodnie z formułą spotkania zaproszeni goście odpowiadali również na pytania.Uczniowie zapoznali się z procesem ich asymilacji w środowisku lokalnym, mieli okazję spojrzeć na polską rzeczywistość oczami „ludzi stamtąd”. Dla wielu prezentowanych spraw został odnaleziony wspólny mianownik, „ inność” stała się zrozumiała, bo osadzona w konkretnym,  życiowym i ludzkim kontekście.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni do degustacji potraw narodowych, przygotowanych przez naszych gości. Przeprowadzono również konkurs wiedzy wielokulturowej.

Można stwierdzić, że proces przechodzenia od ciekawości do wiedzy,chociaż krótki,bo zamknięty w ramy jednego spotkania, zakończył się powodzeniem.

bibl alive3

Back to top