loading...
We współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ w Katowicach zorganizowano cykl spotkań, które miały na celu przybliżyć zagadnienia z zakresu wiedzy wielokulturowej.

Aula wodzisławskiego liceum stała się na kilka godzin  miejscem unikalnych spotkań  przedstawicieli wielu kultur. Byli studenci i doktoranci z Gruzji, Brazylii, Kirgizi, Rosji i z Ukrainy. W atmosferze nauki i zabawy łamano stereotypy kulturowe, zdobywano nową wiedzę, przyswajano ciekawostki językowe. Po wykładzie prof. UŚ Romualda Cudaka tytuł jego wystąpienia „Ściągnij buty, włóż kapcie”, stał się zrozumiały i nabrał nowych treści w kontekście polsko-japońskiego zróżnicowania kulturowego. Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przekazywaniu informacji w grupach wielokulturowych, przestała być tajemnicą. Uczniowie otrzymali odpowiedzi na wiele pytań: Jakie rytuały społeczne funkcjonujące w kulturze polskiej wprowadzają szum komunikacyjny w kontaktach z cudzoziemcami? Jak Polacy reagują na komplementy? Jakie są konwencje zachowań w czasie uroczystości, ceremonii religijnych, wizyt oficjalnych? Jakie są zasady przyjmowania i składania wizyt w różnych krajach? Jak są interpretowane te same gesty w kulturze polskiej i obcej? Czy sposób zwracania się do ludzi, witania i zachowania może prowadzić do poważnych nieporozumień?
Nie bez znaczenia jest fakt, że w trakcie spotkań odwoływano się do fundamentów polskich wzorców kulturowych, podkreślano i przypominano obowiązujące zasady savoir- vivre`u, zarazem  kształtowano u uczniów postawy otwartości i ciekawości w dialogu międzykulturowym.
Była okazja, żeby zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę na temat różnych kultur, rozwijać kompetencje socjokulturowe i językowe uczniów. Planowane są dalsze spotkania z przedstawicielami innych kultur mieszkających w Polsce w nieco innej formie. Już w lutym zamierza się zaprosić uczniów Jedynki do „międzynarodowej żywej biblioteki” w szkole. W ten sposób z innej perspektywy będzie można rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.

Back to top