loading...
“Lets study local and regional subjects at school” to projekt, którego celem jest popularyzacja kultury i historii regionu oraz poznanie kultury i historii innych krajów w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Od 3. do 5. października b.r. w Szawlach na Litwie odbyło się  Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjalnych do udziału w konkursie historycznym. 19.11.2018.

W ramach programu "Niepodległa" realizowanego przez Muzeum w Wodzisławiu Śląskim otwarto w Jedynce wystawę "Czas zmian. Powstania śląskie i ich rola we włączeniu Górnego Śląska do Polski".

W sobotę 22 września obchodziliśmy 70. urodziny naszej szkoły. Jubileuszowi towarzyszyła myśl T. Kotarbińskiego: "Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości". 

Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.Rada Ministrów 17 września 2018 r. przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

17 uczniów JEDYNKI z klas II oraz III wyraziło gotowość do nawiązania kontaktu i systematycznego korespondowania w j. angielskim z uczniami z Chengdu w Chinach. Pierwsze listy dotarły do naszych uczniów:) 

Rozpoczął się nabór wniosków w czwartej edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty.

Swoista gra z 70-letnią tradycją i historią Jedynki oraz tekstami kultury - szeroko pojętej - stała się inspiracją dla Autorek scenariusza spektaklu wyreżyserowanego przez Ewę Hebdowską, Teresę Nikel oraz Gabrielę Nocoń.

otrzymały nasze 2 uczennice SARA M.A.SALAM i JUSTYNA FILAS.

Back to top