Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

1 kwietnia 2008 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach

odbyła się konferencja wojewódzka na temat „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole”
Konferencja połączona była z galą nadania Certyfikatów Jakości” Szkoła Przedsiębiorczości”. W każdym województwie patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa.

Na galę zostali zaproszeni Dyrektorzy Szkół, Szkolni Koordynatorzy Projektu jak również przedstawiciele uczniów szkół nominowanych oraz tych, które otrzymały Certyfikat.

Znaleźliśmy się wśród najlepszych 36 szkół województwa śląskiego, które otrzymały Certyfikat Jakości potwierdzający zaangażowanie szkoły w kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów.

Z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty dr Mariana Drosio odebraliśmy listy gratulacyjne od władz oświatowych oraz Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego, a także pamiątkową tablicę.

W skład Kapituły Certyfikatu wchodzili:

1. Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
2. Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
3. Danuta Jabłońska – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Marek Rocki – Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
5. Zbigniew Modrzewski – Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Spośród 78 szkół województwa śląskiego, które zgłosiły się do realizacji projektu, 48 uzyskało nominację, certyfikat – 36.

Cele projektu:

· Promocja kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły
· Podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach
· Promocja programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, realizowanych przez szkołę
· Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w polskich szkołach

Projekt uzyskał wsparcie Islandii, Liechtenstein i Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 


Koordynator projektu w naszej szkole : Aleksandra Kołtuniak

Back to top