Heroic Imagination Projekt prof. Philipa G. Zimbardo jest realizowany w naszej szkole od października 2014r. 
W październiku 2014r., p. Hanna Knopek, nauczycielka naszej szkoły wzięła udział w szkoleniu w ramach programu Rozumienia Ludzkiej Natury Profesora  i otrzymała certyfikat Nauczyciela Projektu Bohaterskiej Wyobraźni. Szkolenie odbyło się w pierwszym tego typu w Polsce Centrum Zimbardo w Katowicach Nikiszowcu. 
Oznacza to, że o nasze liceum przystąpiło do znanego na całym świecie projektu Heroic Imagination Projekt, którego inicjatorem jest Profesor Philip George Zimbardo -jedna z najbarwniejszych postaci współczesnej psychologii. O co w tym wszystkim chodzi? 
Heroic Imagination Project. To globalna inicjatywa o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim, stawiająca sobie za cel lansowanie pozytywnych postaw w życiu codziennym, poszukiwanie niezwykłych bohaterów wśród zwyczajnych ludzi, którzy skłonni są bez wahania nieść pomoc innym. Szczególnymi adresatami programu HIP są młodzi ludzie – twórcy XXI-wiecznej kultury. To w ich rękach leży przyszłość świata w tym stuleciu. I od nich autor HIP oczekuje pozytywnego zaangażowania na rzecz nowoczesnego humanitaryzmu. Jak mawia Zimbardo:
„Bohaterska pomoc drugiemu człowiekowi jest wezwaniem, które w nieznanym czasie usłyszeć może każdy z nas i będzie musiał podjąć decyzję, czy jest w stanie zdobyć się na taki akt.”
Od maja 2014 roku projekt Profesora Zimbardo stopniowo wprowadzany jest w Polsce. Nasze liceum dołączyło do grona szkół wdrażających ten ciekawy projekt edukacyjny i pani Hanna Knopek- certyfikowany nauczyciel HIP będzie jego koordynatorem.

Back to top