1st Secondary School in Wodzisław Śląski was founded in 1948.  In 1960 it was named after the 14th Regiment of Silesian Insurgents. For many years the school was the only high school in the town, being an important element for the inhabitants in their educational pathway and opening the possibility of further education. Basing on this rich heritage we teach respect for tradition and culture, prepare for academic education and develop creativity and openness to the challenges of the world of work.  Our mission statement is: tradition, modernity and future.

Projekt naszej szkoły nagrodzony Krajową Odznaką Jakości programu eTwinning

Poszerzamy horyzonty-podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej I LO w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt „Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód” (Adventurous Maths and Science) Program Erasmus +, Akcja KA2 Partnerstwa Strategiczne – Współpraca szkół Termin realizacji: 04.09.2017 – 03.09.2019.
Projekt „Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód” odnosi się do nauk matematyczno-przyrodniczych, techniki informacyjnej i języków obcych i jęst realizowany od 04.09.2017r. do 03.09.2019r.


W poniedziałek 18 maja 2015 przedstawiciele naszej społeczności uczniowskiej wraz z koordynatorką Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (HIP) - Hanną Knopek, wzięli udział w niecodziennym spotkaniu, które odbyło się w Bibliotece Akademickiej w Katowicach . 


Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? Na takie i podobne pytania szukali odpowiedzi uczniowie klasy IC wraz z ich wychowawczynią Hanną Knopek, która jest jednocześnie koordynatorem projektu profesora Zimbardo w naszej szkole.

Zapraszamy uczniów klas I i II, zainteresowanych studiami undergraduate w USA w roku akademickim 2017-2018

Heroic Imagination Projekt prof. Philipa G. Zimbardo jest realizowany w naszej szkole od października 2014r. 

Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

1 kwietnia 2008 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach

To nazwa kolejnego projektu, który realizuje nasza JEDYNKA.

To projekt, który realizuje nasza JEDYNKA dla kadry nauczycielskiej od listopada 2018. W ramach projektu jedenastu nauczycieli wyjedzie na szkolenia kulturowo-metodyczne na Maltę i Cypr, do Hiszpanii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Islandii.

“Lets study local and regional subjects at school” to projekt, którego celem jest popularyzacja kultury i historii regionu oraz poznanie kultury i historii innych krajów w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

To projekt, który realizuje nasza JEDYNKA dla kadry nauczycielskiej od listopada 2018 w ramach inicjatywy „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego" - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" (PO WER). W ramach projektu zaplanowano wyjazdy na szkolenia kulturowo-metodyczne na Maltę i Cypr, do Hiszpanii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz  na Islandię. 11 mobilności nauczycieli za nami.

Back to top