I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim po raz kolejny zostało koordynatorem projektu Erasmus +. Projekt Fit4Thought będzie realizowany w latach 2020-2022 w sektorze Edukacja Szkolna, KA229 Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

Projekt skupia się na wymianie dobrych praktyk w uczeniu się i nauczaniu. Ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych oraz kompetencji związanych z uczeniem się. Przedsięwzięcie koncentruje się na promowaniu skutecznych sposobów uczenia się i nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją, dyskalkulią i dysgrafią oraz zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów, a także nauczycieli, jak również zarządzania stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

W ramach projektu, oprócz mobilności, przewidziano wiele działań lokalnych, takich jak: prelekcje i warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, szkolną akcję profilaktyki raka piersi, prezentację nowych trendów w nauczaniu lekcji wychowania fizycznego, warsztaty psychologiczne jak również szkolenia metodyczne.

Partnerami I LO w projekcie są:

Gimnazija Fran Galović z Koprivnicy w Chorwacji,

IES La Oliva z La Olivy w Hiszpanii,

Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco w Funchal, w Portugalii,

Hasköy Ortaokulu z Istambułu w Turcji oraz

Istituto Technico Commerciale e Tecnologico „Fossati-da Passano” w La Spezii we Włoszech.

Koordynatorkami projektu są p. Dominika Sidor i p. Hanna Knopek.

Back to top