IX grupa wolontariuszy w roku szkolnym 2015/2016

Kolejna – już IX grupa wolontariuszy I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich podejmuje ogromne wyzwanie – służbę wolontariacką w rodzinach zastępczych powiatu wodzisławskiego oraz w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Od roku 2007 w I LO w Wodzisławiu Śląskim młodzież włącza się w pomoc wolontariacką w ośrodkach podległych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Także w tym roku szkolnym zawiązała się kolejna już IX grupa młodych ludzi chętnych poświęcić swój wolny czas na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych. Od września do grudnia kandydaci do wolontariatu uczestniczyli w spotkaniach przedstawiających im ideę pracy wolontariackiej. Uczniowie spotkali się ze starszymi, doświadczonymi kolegami, którzy opowiadali o przyjemnych chwilach spędzonych z podopiecznymi ale także o trudnościach, na które napotykali w swojej pracy. Odbyły się  także  zajęcia prowadzone przez psychologów z Powiatowego Ośrodka Wsparcia „ Perła” a także przez pracowników PCPR. Ostatecznie w grudniu 23 uczniów klas pierwszych (Kinga Derleta,Klaudia Engler Piotr Gawłowski, Asteriusz Iskra, Sylwia Kośmider, Kinga Krauspe, Marzena Polnik, Małgorzata Sochiera, Paulina Koczy, Małgorzata Kucz, Matóg Aleksandra, Natalia Sauer, Monika Stawczyk, Katarzyna Jęczmionka, Wiktoria Kłosok, Julia Kuźnik, Ewa Lenard, Klaudia Majek, Dominika Wodecka, Kinga Jurczyk, Alicja Konieczny, Aleksandra Panic) zdecydowało się podjąć nowe w swoim życiu wyzwanie. W dniu 5 lutego z rąk wicestarosty Pana Leszka Bizonia przyjęli oni skierowania do służby wolontariackiej. Starosta skierował do młodzieży słowa wypowiedziane kiedyś przez Jana Pawła II - „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. Te oto słowa będą przyświecać nowy wolontariuszom przez najbliższy rok czasu, podczas którego zobowiązali się pełnić służbę. Uroczystość wręczenia skierowań została uświetniona występem osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Występ bardzo wzruszył naszych nowych wolontariuszy można by powiedzieć, że wrażliwość spotkała się z wrażliwością, bo tego właśnie uczy wolontariat. Poprzez pracę wolontarjacką  młody człowiek uczy się patrzeć na drugiego człowieka z miłością, szacunkiem, doświadcza niepowtarzalności drugiej osoby, uczy się także odpowiedzialności za drugiego człowieka by w końcu doświadczyć, że w dawaniu jest więcej radości niż w braniu.

Back to top