• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. przystąpiło do realizacji projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!", organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W ramach projektu nauczyciele historii uczestniczą w wykładach w ramach spotkań "Odkrywamy historię Solidarności". Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowują szkolny kącik patriotyczno-historyczny "40 lat po stanie wojennym", który, dzięki lokalizacji w widocznym miejscu, umożliwi całej społeczności szkolnej zapoznanie się z tą tematyką.

Planujemy również kolejne działania, m.in: pokaz filmowy, lekcje historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez IPN, udział uczniów w konkursach historycznych.

Wierzymy, że podejmowane przez nas działania upowszechnią wiedzę o wydarzeniach sprzed 40 lat i skłonią uczniów do świadomego przeżywania historii, która była udziałem ich rodziców i dziadków.

Partnerami projektu są: NSZZ "Solidarność" (Regiony: Śląsko-Dąbrowski, Częstochowski, Podbeskidzia), IPN Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie "Dumni z Polski", Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Patronat nad projektem objęła Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Back to top