• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
W ramach projektu Erasmus+ Fit4Thought, który realizuje nasza JEDYNKA od listopada 2020 r., tegoroczna wiosna przyniosła kolejne ciekawe działania projektowe.  
9 marca 2022 odbyły się zajęcia grupy uczniów z klas o profilu matematyczno-fizycznym z panem Jerzym Witkowskim, które miały na celu przygotowanie kolejnej publikacji projektowej pt. "Motivated teacher - motivated student". Praca nad publikacją odbywała się z zastosowaniem narzędzia GeoGebra. Zespół ten przygotował konspekt lekcji oraz ćwiczenia do lekcji: Projectile Motion in Sport (Rzut ukośny w sporcie). 
1 kwietnia 2022 natomiast odbyło się w obecności Dyrektora Szkoły oraz całej grupy projektowej oficjalne otwarcie, dobrze już znanej naszym uczniom, szkolnej strefy relaksu, zrealizowanej w ramach i ze środków projektowych Erasmus+ Fit4Thought.