• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Fundusze unijne stwarzają wiele możliwości ludziom młodym, przede wszystkim wspierając ich rozwój zawodowy, poprzez ofertę szkoleń, kursów i staży zawodowych, włączając w to programy mobilności ponadnarodowej.

Jedną z możliwości jaką daje wsparcie unijne jest dofinansowanie na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

15 grudnia w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące przedsiębiorczości prowadzone przez Specjalistów z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku. W warsztatach brały udział uczennice z klasy I E oraz I F. Spotkanie było prowadzone metodami aktywnymi. Zaproponowane ćwiczenia pokazywały, jak ważna jest umiejętność planowania, ustalania priorytetów i podejmowania decyzji, czasami trudnych. Młodzież miała okazję zmierzyć się z podstawowymi zagadnieniami biznesplanu, który jest podstawą do ubiegania się o środki pomocowe na start firmy. Pracując w grupach, uczestniczki próbowały określić m.in.: segment klientów, ofertę, kluczowych partnerów, a zwłaszcza źródła finansowania dla wybranych działalności. Spotkanie prowadzili: Ireneusz Tomeczek – doktor nauk społecznych Uniwersytetu Śląsku, certyfikowany trener ekonomii społecznej, animator i doradca, wiceprezes Stowarzyszenia i Fundacji, specjalista Funduszu Górnośląskiego S.A oraz Agnieszka Neumann konsultant ds. Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich odsyłamy na stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Back to top