• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
15 marca 2019 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku odbył się VI Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego laureatami zostali dwaj uczniowie „Jedynki” – Jędrzej Cofór oraz Jakub Tront z klasy II e. Otrzymali oni indeksy na wybrany kierunek studiów na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zdobycie indeksu wymagało od uczniów sporego zaangażowania. Na etapie szkolnym było to rozwiązanie testu z zakresu znajomości historii Polski od odzyskania przez Polskę niepodległości (1918) do wstąpienia do Unii Europejskiej (2004). W półfinale (II etap) należało przygotować esej na temat: „Droga do wolności. Opisz wybranego absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przez swoją działalność i postawę wyrażał idee wolności”. Do finału zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów z najwyższą ilością punktów zdobytych w II etapie. Finał składał się z dwóch części: przedstawienia tematyki wcześniej napisanego eseju w krótkiej prezentacji multimedialnej oraz rozmowy z komisją dotyczącej pracy i prezentacji. W skład komisji wchodzili pracownicy KUL. Jędrzej zaprezentował rozprawę zatytułowaną: „Andrzej Kołakowski jako człowiek wolności”, z kolei Jakub przedstawił temat: „Damian Zimoń. Droga do wolności”.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów województwa śląskiego. Do pierwszego etapu ze wszystkich pięciu konkursów (język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, biotechnologia) zgłosiło się ich około 300. Do finału przystąpiło 25 uczniów.

Jędrzejowi i Jakubowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekunem uczniów była mgr Marta Moszczyńska.

Back to top