Zapraszamy rodziców na konsultacje z nauczycielami.

 

Konsultacje odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 16.30-17.30 (za wyjątkiem miesięcy, w których odbywają się zebrania rodziców).

Terminy konsultacji: 11 paździenika, 13 grudnia, 14 lutego, 14 marca, 9 maja, 13 czerwca.

 

Back to top