• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy

Dla uczniów:

- doradztwo grupowe: warsztaty, prelekcje, wykłady.

- doradztwo indywidualne: testy predyspozycji i zainteresowań zawodowych, porady indywidualne, informacje zawodowe.

- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

- pomoc w poszukiwaniu pierwszej pracy.

- materiały informacyjne.

Dla rodziców (opiekunów prawnych):

- porady indywidualne dotyczące wsparcia dziecka w wyborach edukacyjno – zawodowych.

- informacje zawodowe dotyczące rynku edukacyjno – zawodowego.

- materiały informacyjne.

Dla pedagogów , nauczycieli, wychowawców:

- warsztaty dotyczące realizacji zajęć z poradnictwa zawodowego w szkole.

- indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

- materiały informacyjne.

Back to top