• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Rozpoczynamy rekrutację do projektu POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów pt "Odkryj Europę - nasze wspólne dziedzictwo historyczne". 
Projekt przewiduje współpracę z portugalską szkołą EBSGZ w Funchal, w Portugalii. Głównym tematem projektu jest odkrywanie wspólnego dziedzictwa historycznego związanego z osobą Józefa Piłsudskiego. W ramach projektu uczniowie z Polski i Portugalii będą razem przygotowywać materiały promocyjne i szkoleniowe przedstawiające wspólne wątki w historii obu krajów. Uczniowie, którzy zdecydują się wziąć udział w projekcie  będą uczestniczyć w dodatkowych lekcjach języka angielskiego, lekcjach języka portugalskiego, lekcjach historii oraz informatyki. Zwieńczeniem tego projektu ma być tygodniowy wyjazd 10 uczniów naszej szkoły do Funchal w Portugalii (jeżeli będzie taka możliwość). Uczniowie zrekrutowani do projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem zagranicznym oraz wszystkimi działaniami lokalnymi. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych i drugich po szkole podstawowej.
Wszyscy chętni do udziału w projekcie muszą złożyć Kartę zgłoszenia ucznia do mobilności oraz Regulamin podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (poniżej) do p. Dominiki Sidor, p. Hanny Knopek lub do sekretariatu do dnia 15.10.2020.
Aby zdobyć punkty w rekrutacji można wziąć udział w konkursie na prezentację (do 12.10.2020) i w konkursie wiedzy o Józefie Piłsudskim (16.10.2020). Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich chętnych odbędzie się 19.10.2020. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się 20.10.2020.
Pliki do pobrania:

Back to top