• 75 LAT JEDYNKI
  75 LAT JEDYNKI
 • 75 LAT tworzymy historię
  75 LAT tworzymy historię
 • 75 LAT na scenie
  75 LAT na scenie
 • 75 LAT jesteśmy kreatywni
  75 LAT jesteśmy kreatywni
 • 75 LAT realizujemy pasje
  75 LAT realizujemy pasje
 • 75 LAT doświadczamy
  75 LAT doświadczamy
 • 75 LAT osiągamy sukcesy
  75 LAT osiągamy sukcesy
 • 75 LAT lubimy wiedzieć
  75 LAT lubimy wiedzieć
 • 75 LAT rozwijamy talenty
  75 LAT rozwijamy talenty
 • 75 LAT wracamy
  75 LAT wracamy
W marcu uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Dzień Przedsiębiorczości.

Projekt przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych ma na celu zweryfikowanie wyobrażeń o różnych zawodach a także pozyskanie informacji o wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Uczniowie klas biologicznych II c, II d i II h uczestniczyli w wycieczce do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej kształci studentów ŚUM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego - w zakresie medycyny sądowej, prawa medycznego, etyki lekarskiej.

Uczniowie na początku wizyty spotkali się bibliotece uniwersyteckiej z emerytowanym wykładowcą dr Krystianem Rygolem, który jest specjalistą medycyny sądowej. Mogli zapoznać się z działalnością naukową Katedry. Realizuje także działalność usługową na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, wykonując sądowo-lekarskie oględziny i sekcje zwłok oraz różnorodne opinie z zakresu medycyny sądowej.

Następnie uczniowie wysłuchali wykładów zakresu toksykologii sądowej i badań umożliwiających wydanie opinii toksykologiczno-sądowych z zakresu alkohologii, zatruć lekami, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i psychoaktywnymi wchodzącymi w skład dopalaczy.

Kulminacyjnym punktem wizyty w Katedrze było zwiedzanie prosektorium gdzie uczniowie mogli dowiedzieć się w jaki sposób odbywają się sekcje zwłok i na czym polega praca lekarza

sądowego.

Na koniec młodzież mogła zobaczyć nowoczesną aulę przystosowaną do prezentowania sekcji studentom.

Uczniowie klasy humanistycznej - II E uczestniczyli w bardzo atrakcyjnej wycieczce do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju. Mieli okazję poznać zasady funkcjonowania półotwartej jednostki penitencjarnej. Spotkali się z wychowawcami zakładu karnego, którzy w bardzo ciekawy sposób opowiadali o swojej pracy, o sytuacji więźniów od momentu przekroczenia bram więzienia do opuszczenia zakładu po odbyciu kary. Każde spotkanie jest wspaniałą lekcją wychowawczą, gdyż uczniowie mogą dowiedzieć się o zagrożeniach wynikających z nieumyślnych i nie przewidzianych zachowań.

W imieniu oraz uczniów naszej szkoły dziękujemy instytucjom, które przyjmują naszą młodzież za zaangażowanie i poświęcony czas.

Szkolny koordynator Dnia Przedsiębiorczości

Aleksandra Kołtuniak

Back to top