• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
II Powiatowe Manewry Pierwszej Pomocy już za nami!

Zaproszenie do udziału w II  Manewrach Pierwszej Pomocy, które nasze Liceum zorganizowało  we współpracy z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Wodzisławiu Śl., przyjęło dziewięć drużyn ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. Wśród tych, którzy odważyli się stawić czoło zadaniom przygotowanym przez strażaków, oprócz naszych uczniów, znaleźli  się również uczniowie Gimnazjum nr 3 w Wodzisławiu Śl., Gimnazjum nr 1 w Radlinie, Gimnazjów z Gogołowej, Mszany i Rogowa, Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl., II Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śl. oraz Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Drużyny pod czujnym okiem wodzisławskich strażaków, zaprezentowały wysoki poziom swoich  praktycznych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Miały również okazję być świadkami pozorowanej akcji pomocy podczas wypadku drogowego oraz gaszenia palącego się oleju.

II Manewry Pierwszej Pomocy stanowiły finał projektu profilaktyczno-edukacyjnego "Pierwsza Pomoc. I Ty możesz ratować" realizowanego przez nasze Liceum we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej od października 2015 roku. W ramach projektu od października 2016 r. do kwietnia 2017 r. kolejna, 21- osobowa grupa naszych uczniów uczestniczyła w zajęciach szkolnego koła ratownictwa medycznego, prowadzonych zarówno przez nauczycieli biologii i edb na terenie szkoły, jak i przez strażaków na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie ci, podczas Manewrów odebrali z rąk komendanta KPPSP st. kpt. Marka Misiury oraz pani dyrektor Janiny Rurek zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Pragniemy podziękować Honorowym Patronom Manewrów: Adamowi Gawędzie - Senatorowi RP, Ireneuszowi Serwotce - Staroście Wodzisławskiemu oraz Mieczysławowi Kiecy - Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego za pomoc w organizacji imprezy oraz ufundowanie upominków dla uczestników Manewrów.

Dziękujemy również sponsorom: panom Ryszardowi Tkocz i Dariuszowi Pojda z Forum Firm w Radlinie, Jarosławowi Rduch oraz Piekarni Sobala Oswald Sobala Irena SC w Radlinie.

Szczególne słowa podziękowań składamy także st. kpt. Markowi Misiurze - Komendantowi Powiatowemu PSP za współpracę w realizacji projektu "Pierwsza Pomoc. I Ty możesz ratować".

 

Filmowa relacja z Manewrów Pierwszej Pomocy oraz szkolnego Dnia Sportu ukaże się wkrótce na szkolnej stronie Facebooka.

Back to top