• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w III Powiatowych Manewrach Pierwszej Pomocy.

1. Organizatorzy manewrów: 

2016kon1mllo I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich  w Wodzisławiu Śląskim
2016kon1mlst Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie, przeprowadzenie i nadzór merytoryczny nad zadaniami ćwiczebnymi są instruktorzy z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Cele Manewrów:
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i zachowania się w sytuacjach kryzysowych, zagrażających bezpieczeństwu.
 • Zapoznanie uczniów ze strukturami organizacyjnymi jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia i ratownictwa medycznego.

Manewry mają charakter wyłącznie szkoleniowy i nie dopuszcza się do tworzenia klasyfikacji zespołów, jak i przyznawania ocen po wykonanych zadaniach!!!

 1. Termin i miejsce III Powiatowych Manewrów Pierwszej Pomocy:
 • Termin: 12.06.2018r.
 • Miejsce: Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim oraz teren bezpośrednio przyległy do Parku.
 1. Uczestnicy:
 • W zawodach mogą brać udział zespoły szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych składające się maksymalnie z czterech członków biorących udział w bezpośrednich działaniach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
 • Członkowie zespołów ratowniczych powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież zapewniającą bezpieczeństwo w trakcie wykonywania zadań (m.in. wygodne obuwie oraz spodnie i długi rękaw).
 • Czynności ratownicze  poszczególnych zadań opierają się na ogólnodostępnych procedurach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.Przewiduje się 8-10 zadań praktycznych do wykonania dla poszczególnych zespołów ratowniczych.
 • Uczestnicy Manewrów we własnym zakresie odpowiadają za uzupełnienie apteczek w materiały medyczne jak i odpowiednią ilość rękawiczek ochrony biologicznej przed przystąpieniem do kolejnych zadań ćwiczebnych.
 • Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w manewrach do 10 zespołów ratowniczych, po jednym zespole z danej szkoły ponadgimnazjalnej lub gimnazjalnej.
 • Udział w Manewrach jest nieodpłatny.
 • Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem III Powiatowych Manewrów Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który jest zamieszczony na stronie internetowej I LO im.14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.
 1. Zgłoszenia:
 2. Kartę zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej w sekretariacie w/w Liceum w terminie do 8 czerwca 2018 r. 
 3. Dodatkowo warunkiem dopuszczenia zespołu do Manewrów jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia zespołu w punkcie rejestracji zespołu w dniu Manewrów tj.12.06.2018r.
 4. Karta zgłoszenia zespołu do pobrania poniżej. Manewry oparte są o realizację zadań praktycznych. Część praktyczna składa się z następujących elementów:
  -   dotarciu zespołu do miejsca wykonywania zadania, posługując się mapką przygotowaną przez organizatora,
  –  wykonania na miejscu procedur ratowniczych wynikających z charakteru zadania,
  –  dodatkowych zadań sprawnościowych.
 5. Na starcie każdego etapu zespół zgłasza się na 5 minut przed wyznaczonym czasem; niestawienie się grozi usunięciem zespołu z Manewrów.
 6. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas  do 10 minut.
 7. Program i harmonogram przebiegu Manewrów będzie udostępniony na stronie internetowej: I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. tydzień przed terminem planowanej organizacji Manewrów. 

Pozostałe informacje znajdują się w regulaminie.

Karta zgłoszenia

Back to top