• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Od marca do czerwca w naszym Liceum, został przeprowadzony przez funkcjonariusza Powiatowej Komendy Policji w Wodzisławiu - asp. Małgorzatę Koniarską, cykl prelekcji z udziałem uczniów klas I i II poświęcony tematyce bezpieczeństwa oraz zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się młodzi ludzie.

Młodzież została zapoznana z różnorodnymi zachowaniami ryzykownymi i ich konsekwencjami prawnymi. Prelegentka wyjaśniła pojęcia demoralizacji i czynu karalnego oraz wykroczenia i przestępstwa. Szczególną uwagę zwróciła na zjawisko cyberprzemocy, omówiła zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, wyjaśniła, na czym polega ochrona danych oraz jak reagować na przemoc w sieci i gdzie szukać pomocy. Uczniowie aktywnie brali udział w spotkaniach. Chętnie włączali się dyskusję oraz zadawali pytania związane z podejmowaną problematyką, która jest szczególnie ważna w perspektywie rozpoczynających się wakacji.  Spotkania te były również okazją do poznania specyfiki zawodu funkcjonariusza policji.

Back to top