• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Rozstrzygnięcie konkursu za nami.

Powiatowy Konkurs Artystyczny „Mój lekturowy przebój” został zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Skierowany do młodzieży wyższych klas szkół podstawowych, do gimnazjalistów oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs miał na celu pogłębianie znajomości utworów literackich objętych kanonem lektur oraz doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz prac artystycznych z tymi lekturami związanych.

Konkurs przebiegał jednoetapowo w dwóch kategoriach:
- literackiej – na pracę inspirowaną wybranym dziełem literackim wchodzącym w skład kanonu lektur szkolnych (obowiązkowych i uzupełniających z zakresu wyższych klas szkoły podstawowej, gimnazjum, poziomu ponadgimnazjalnego czy ponadpodstawowego) przygotowaną na jeden z zaproponowanych tematów;
- artystycznej – na pracę artystyczną inspirowaną wybraną lekturą i zrealizowaną w wybranej przez ucznia technice i formie: pracy plastycznej, fotografii, plakatu, prezentacji multimedialnej, utworu poetyckiego lub prozatorskiego, komiksu.

Nadesłane prace oceniono w dwóch przedziałach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi (grupa I) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (grupa II).

WYNIKI


GRUPA I: SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJALIŚCI

Kategoria literacka

I MIEJSCE:
nie przyznano

II MIEJSCE:
Agata Siwiec (Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie, opiekun: Gabriela Kowalczuk)

III MIEJSCE:
Karina Knicz (Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie, opiekun: Gabriela Kowalczuk)

WYRÓŻNIENIA:
Martyna Buczek (Szkoła Podstawowa w Lubomi, opiekun: Ilona Somerla)
Magdalena Szczuka (Szkoła Podstawowa w Lubomi, opiekun: Ilona Somerla)
Agata Wallach (Szkoła Podstawowa w Lubomi, opiekun: Ilona Somerla)

Kategoria artystyczna

I MIEJSCE:
Paulina Pytel (Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, opiekun: Aleksandra Kermel)

II MIEJSCE ex aequo:
Daria Gołębiowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie, opiekun: Gabriela Kowalczuk)
Matylda Kołek i Wiktoria Szczęsny (Szkoła Podstawowa w Rogowie, opiekun: Ewa Baranek)
Szymon Strzelczyk (Szkoła Podstawowa w Rogowie, opiekun: Beata Bugla)

III MIEJSCE ex aequo:
Wiktoria Cebula (Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach, opiekun: Iwona Wojaczek)
Julia Draga (Szkoła Podstawowa w Rogowie, opiekun: Beata Bugla)
Bartłomiej Fiołka (Szkoła Podstawowa w Lubomi, opiekun: Ilona Somerla)
Karolina Glaeser (Szkoła Podstawowa w Syryni, opiekun: Sylwia Muzyka-Kucza)

WYRÓŻNIENIA:
nie przyznano


GRUPA II: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Kategoria literacka

I MIEJSCE:
Natalia Kuligowska (Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, opiekun: Krystyna Osińska-Francuz)

II MIEJSCE
nie przyznano

III MIEJSCE
nie przyznano

WYRÓŻNIENIE
Radosław Reclik (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Agata Rymer)

Kategoria artystyczna

I MIEJSCE ex aequo:
Arkadiusz Glenc (Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Katarzyna Mandrela)
Michalina Łakomska (I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Renata Szymaniec)

II MIEJSCE ex aequo:
Vanessa Benauer (I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Izabela Skrobak)
Karolina Rachwał (I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Izabela Skrobak)

III MIEJSCE ex aequo:
Natalia Papis (I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Izabela Skrobak)
Dawid Ryborz (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Agata Rymer)
Oliwia Tlołka (I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Renata Szymaniec)

WYRÓŻNIENIA
Wiktor Bandała (I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Izabela Skrobak)
Weronika Bęcała (Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, opiekun: Gabriela Czogała)
Wiktoria Cuber (Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Katarzyna Mandrela)
Martyna Gosek (Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, opiekun: Krystyna Osińska-Francuz)
Wiktoria Kowalska (I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, opiekun: Izabela Skrobak)

Prace konkursowe prezentujemy na wystawie konkursowej, którą można oglądać w gmachu I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.


Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i ich opiekunom. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Izabela Skrobak
Gabriela Nocoń

Back to top