• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
23 maja 2019 r. po raz szósty obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły.  W ramach przedsięwzięcia odbyła się konferencja popularnonaukowa oraz pokaz grupy rekonstrukcyjnej i koncert.

Tegoroczny Dzień Patrona Szkoły miał szczególny wymiar, gdyż obchodzony był w Roku Powstań Śląskich.  Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy o powstaniach śląskich oraz wzmocnienie identyfikacji społeczności szkoły z jej patronem.

Program obchodów obejmował: zajęcia prowadzone przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych „Piechota”, konferencję popularnonaukową „Czas powstań i plebiscytu z różnych perspektyw. Historia, geografia, język” oraz koncert w wykonaniu artystów Jedynki.

            Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Piechota” przeprowadziła zajęcia, podczas których zaprezentowano zgromadzonej młodzieży elementy uzbrojenia i stroju powstańców śląskich.  Szczególna wartość tych zajęć wynika z bogatej kolekcji oryginalnych eksponatów zgromadzonych przez grupę oraz ogromnej i ciekawie przedstawionej wiedzy. Ponadto członkowie grupy prezentowali wyposażenie szpitala polowego.  Grupą kieruje p. Mariusz Chłapek.

            Konferencja popularnonaukowa „Czas powstań i plebiscytu z różnych perspektyw. Historia, geografia, język” zorganizowana została w ramach programu Erasmus+ LORESU (Let’s Study Local and Regional Subjects).  W myśl koncepcji spojrzenia na powstania śląskie z perspektywy różnych dyscyplin naukowych zaprosiliśmy do udziału naukowców z zakresu historii, geografii i lingwistyki.  Z referatami wystąpili: prof. dr hab. Aldona Skudrzyk z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Piotr Pałys, prof. PIN-IŚ z Instytutu Śląskiego w Opolu, dr Bernard Linek z Instytutu Śląskiego w Opolu, dr Katarzyna Pukowiec-Kurda z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, mgr Witold Iwaszkiewicz, kustosz Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny (oddział Muzeum Śląska Opolskiego).  Prof. dr hab. Aldona Skudrzyk w referacie „Mowa Ślązaków istotnym składnikiem ich tożsamości” przedstawiła ciekawe zagadnienia związane m.in. z występowaniem i cechami gwar śląskich. Dr Katarzyna Pukowiec-Kurda w swoim wystąpieniu „Miejsca związane z powstaniami śląskimi jako atrakcje turystyczne” ukazała zagadnienie powstań śląskich z perspektywy muzeów, pomników, szlaków tematycznych, wykazując, iż historia i turystyka to połączenie z ogromnym potencjałem.  Mgr Witold Iwaszkiewicz w referacie „Wykorzystane szanse i stracone okazje. Wpływ polityków na przebieg działań zbrojnych w trzech powstaniach śląskich” zaakcentował rolę wielkiej polityki w kształtowaniu sytuacji na Górnym Śląsku.  Dr Bernard Linek, przedstawiając temat "Niemcy wobec powstań śląskich”, rozwinął interesujące wątki związane z postrzeganiem spraw Górnego Śląska z perspektywy Berlina podczas i po zakończeniu Wielkiej Wojny.  Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie dra hab. Piotra Pałysa, prof. PIN-IŚ „Czesi wobec powstań śląskich”.  W referacie tym przedstawiono m.in. bardzo interesującą kwestię roszczeń terytorialnych względem Śląska, zgłaszanych przez Czechów podczas konferencji pokojowej w Paryżu.

            Ostatnim akcentem był koncert, w którym wystąpili uczniowie Jedynki: Paulina Bluszcz, Hubert Brzonkalik, Zofia Klapuch, Wiktoria Krajewska, Kacper Loranc, Kamil Opolony, Filip Pawelec, Karolina Rachwał, Wojciech Zychma.  Usłyszeliśmy piosenki nawiązujące do powstań śląskich oraz walki o wolność zaczerpnięte z repertuaru takich artystów, jak: Zespół Śląsk, Dwa Plus Jeden, Dżem, Krzysztof Klenczon i Czerwone Gitary, Chłopcy z Placu Broni, Horytnica.

            W przygotowaniu Dnia Patrona Szkoły uczestniczyli nauczyciele: Piotr Sidor (koordynacja), Dominika Duda, Piotr Kamiński, Marta Moszczyńska, Dominika Sidor.  Dziękujemy też wszystkim innym pracownikom, nauczycielom i uczniom, którzy okazali pomoc w przygotowaniach.

Back to top