• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Nasza szkoła zajęła I miejsce w konkursie ,,Nie truj sąsiada", za które firma Tauron przyznała szkole dwa oczyszczacze powietrza.

Nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się w drugą edycję kampanii ekologiczno - edukacyjnej pod hasłem ,,Nie truj sąsiada''. Kampania prowadzona jest na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i ma na celu kształtowanie wśród młodzieży i dorosłych świadomości w zakresie ograniczania niskiej emisji, propagowanie idei czystego środowiska zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, budownictwa energooszczędnego oraz technologii Odnawialnych Źródeł Energii, popularyzowanie wiedzy dotyczącej prawidłowej segregacji i recyklingu oraz szerzenie świadomości konieczności ochrony środowiska naturalnego.

Od 14 października w szkole działają zespoły anty smogowe podejmujące różnorakie działania związane z upowszechnianiem wiedzy na wyżej wymienione tematy. W listopadzie uczniowie dwukrotnie uczestniczyli w warsztatach, organizowanych przez pracowników Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, na których wypracowywali pomysły i rozwiązania, które aktualnie upowszechniają wśród społeczności szkolnej.

W dniach od 1 do 20 listopada szkolny zespół anty smogowy przystąpił do dodatkowego konkursu i przeprowadził szereg działań mających na celu uświadamianie naszych uczniów, ich rodziców a także mieszkańców Wodzisławia Śląskiego o szkodliwości smogu i powodach jego powstawania. We wszystkich klasach w ramach lekcji wychowawczych nauczyciele bądź uczniowie przeprowadzili prelekcje dotyczące zgubnego wpływu smogu na nasze zdrowie i sposobów zapobiegania jego występowania. Uczniowie naszej szkoły wyruszyli także na ulice Wodzisławia Śląskiego, gdzie rozdawali ulotki informacyjne, przeprowadzili na terenie szkoły akcję plakatową przygotowując dziesiątki barwnych i pouczających plakatów, które następnie rozwiesili na korytarzach szkoły. Na stronie internetowej i szkolnym Facebooku ukazały się artykuły mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży i dorosłych w zakresie propagowania idei czystego środowiska. Uczniowie przeprowadzili także wywiad z panią Izoldą Gajewskąkierownikiem referatu gospodarki komunalnej w gminie Gorzyce, dotyczący działań gmin mających na celu ograniczenie niskiej emisji.

Jako podsumowanie swoich działań, uczniowie przygotowali krótki film, będący relacją z podjętych działań. Film uczniów zyskał uznanie jury i nasza szkoła została nagrodzona dwoma oczyszczaczami powietrza ufundowanymi przez firmę Tauron, za zajęcie I miejsca w konkursie ,, Nie truj sąsiada

Nie spoczywamy jednak na laurach, gdyż konkurs i kampania trwają nadal, do dnia 31 V 2020 r. Mamy nadzieję, że uczniom naszej szkoły uda się przekonać jeszcze wielu wodzisławian do podejmowania działań anty smogowych.

Back to top