• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Wojciech Szmelich zajął I miejsce w etapie okręgowym IV Olimpiady Statystycznej.

4 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyły się zawody okręgowe ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej. O awans do kolejnego etapu walczyło 85 uczestników ze szkół średnich województwa śląskiego, najlepszych z nich okazał się Wojtek Szmelich z klasy 3A, który w ten sposób uzyskał przepustkę do etapu centralnego.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego powitania. Dyrektor Urzędu Statystycznego Aurelia Hetmańska oraz Prorektor ds. Nauk i Kadry Akademickiej dr hab. Barbara Kos, prof. UE oficjalnie przywitały uczestników w auli CNTI życząc im powodzenia. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników, uczestnicy Olimpiady zostali zaproszeni do wysłuchania wykładu popularno-naukowego prof. dra hab. Grzegorza Kończaka pt. "Jakie są nasze szanse (na sukces)?" Więcej informacji na stronie:

https://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/zawody-okregowe-ogolnopolskiej-olimpiady-statystycznej.html

Wojtek kontynuuje piękne tradycje naszej szkoły w tym konkursie. W I oraz II edycji olimpiady finalistami etapu centralnego zostało czterech naszych uczniów.

Olimpiada Statystyczna jest projektem edukacyjnym, który powstał w roku szkolnym 2016/2018. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno - gospodarczych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej oraz stymulowanie wśród młodzieży kompetencji interpersonalnych. Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Program, ujęty w sześć obszarów tematycznych, jest skorelowany z wybranymi zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, statystyka, ekonomia, przedsiębiorczość, geografia i przyroda. Te obszary tematyczne to

 • Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych
 • Analiza struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk masowych
 • Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
 • Gospodarka. Przedsiębiorstwo
 • Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie
 • Technologia, przyroda, nauki o zdrowiu

Olimpiada jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, dedykowanym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Organizacja olimpiady jest trójstopniowa: I stopień zawody szkolne, II stopień zawody okręgowe (obejmujące obszar województwa), III stopień zawody centralne.

Back to top