• 75 LAT JEDYNKI
  75 LAT JEDYNKI
 • 75 LAT tworzymy historię
  75 LAT tworzymy historię
 • 75 LAT na scenie
  75 LAT na scenie
 • 75 LAT jesteśmy kreatywni
  75 LAT jesteśmy kreatywni
 • 75 LAT realizujemy pasje
  75 LAT realizujemy pasje
 • 75 LAT doświadczamy
  75 LAT doświadczamy
 • 75 LAT osiągamy sukcesy
  75 LAT osiągamy sukcesy
 • 75 LAT lubimy wiedzieć
  75 LAT lubimy wiedzieć
 • 75 LAT rozwijamy talenty
  75 LAT rozwijamy talenty
 • 75 LAT wracamy
  75 LAT wracamy
29 lutego 2024 r. klasa I H uczestniczyła w zajęciach online, które prowadził dr hab. Marcin Böhm, prof. UO, wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Zajęcia dotyczyły kultury dworskiej w średniowieczu. W oparciu o ciekawe źródło, jakim jest Codex Manesse – najważniejszy zbiór średniowiecznej poezji niemieckiej spisany na pergaminie i bogato zilustrowany w latach 1305 – 1340, wykładowca ukazał różne aspekty kultury i obyczajów książąt i rycerstwa tego okresu. W pasjonujący sposób ukazano np. strój, zajęcia codzienne, rozrywki i gry, czy też poezję i pieśni miłosne.

Dla klasy humanistycznej było to niezwykle cenne rozszerzenie wiadomości z zakresu epoki omawianej właśnie na lekcjach historii.

Zajęcia odbyły się w ramach współpracy między I Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śl. a Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Back to top