• 75 LAT JEDYNKI
  75 LAT JEDYNKI
 • 75 LAT tworzymy historię
  75 LAT tworzymy historię
 • 75 LAT na scenie
  75 LAT na scenie
 • 75 LAT jesteśmy kreatywni
  75 LAT jesteśmy kreatywni
 • 75 LAT realizujemy pasje
  75 LAT realizujemy pasje
 • 75 LAT doświadczamy
  75 LAT doświadczamy
 • 75 LAT osiągamy sukcesy
  75 LAT osiągamy sukcesy
 • 75 LAT lubimy wiedzieć
  75 LAT lubimy wiedzieć
 • 75 LAT rozwijamy talenty
  75 LAT rozwijamy talenty
 • 75 LAT wracamy
  75 LAT wracamy
Sandra Klon z klasy 2D zakwalifikowała się do Ogólnoświatowego Programu Innowacji, zorganizowanego przez kanadyjskie the Knowledge Society.

Spośród wielu tysięcy otrzymanych aplikacji, do uczestnictwa w programie zakwalifikowano tylko 10 procent uczniów, którzy spełnili wszystkie wymagania programu. Sandra otrzymała dodatkowo 1900 dolarów na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w programie. Gratulujemy!

TKS to 10-miesięczny program online trwający od września 2024 r. do czerwca 2025 r. Podczas programu uczniowie z całego świata uczestniczą w cotygodniowych 3-godzinnych sesjach. Każda grupa ma około 40 uczniów oraz pełnoetatowego dyrektora programowego i zastępcę dyrektora, którzy zajmują się coachingiem i prowadzeniem studentów. Podczas programu młodzi ludzie uczą się, jak rozwiązywać rzeczywiste problemy, współpracując z globalnymi firmami. Uczniowie będą pracowali nad wyzwaniami z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Google, Airbnb, Microsoft, IKEA i wieloma innymi. Uczą się, jak stosować ramy, w tym myślenie oparte na pierwszych zasadach, analizę MECE i rozkładanie problemów na ich podstawowe przyczyny.

Back to top