W ramach Międzynarodowego Roku Mapy,  w Zespole Szkół w Gogołowej, 2 grudnia odbył się powiatowy konkurs "Przez lądy i morza" mający na celu sprawdzenie znajomości mapy fizycznej i politycznej świata.

W konkursie uczestniczyły 3 nasze uczennice: Alicja Iżyk i Monika Sowa z klasy Ia oraz Magda Bajer z Ig. Pośród kilkunastu uczestników Magda Bajer wykazała się najlepszą znajomością mapy zajmując pierwsze miejsce.

Uczennicy i opiekunowi Marianowi Dziadkowi gratulujemy sukcesu.

Back to top